1. برنامه برگزاری همایش
2. لیست مقالات ارائه شفاهی و پوستر
3. راهنمای تنظیم و ارسال فایل ارائه مقالات
همانطور که مستحضرید با توجه به اجرای مجازی همایش لازم است فایل مقالات ارائه شفاهی از قبل به صورت ویدئویی و مقالات بخش پوستر به صورت تصویری تنظیم و ارسال گردد.
4. ثبت نام کارگاههای همایش
باستحضار می رساند کارگاه های همایش بر اساس جدول زیر در روز سه شنبه 14 بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد.
5. لیست اعضای کمیته علمی همایش