لیست مقالات ارائه شفاهی و پوستر
1399-11-01

به نام خدا

فهرست مقالات پذیرفته شده بر اساس نحوه ارائه در همایش

1

1146

نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلیل مفهومی آن

بابک شمشیری

شفاهی

2

1128

پردازش مفاهیم کلیدی در الگوهای نظری بومی با رویکرد اسلامی وایرانی ؛ترکیب یا التقاط؟

 تبیین روش شناختی روند بازسازی  مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادین 

علیرضا صادق زاده

شفاهی

3

1116

تربیت اخلاقی محیط یا محاط:  نقدی بر اهداف ساحت تربیت دینی و اخلاقی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

محمد حسنی

شفاهی

4

1191

مقایسه تحلیلی رویکرد اصلاح­گری آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران با اسناد OECD

احمد زندوانیان

شفاهی

5

۱۰۲۷

جهانی شدن و اصلاحات آموزشی: آن چه فیلسوفان تعلیم‌وتربیت باید بگویند

محمد حسن میرزا محمدی

شفاهی

6

1200

گزارش یک تلاش- طرح مدارس الگو؛ گسترش گفتمان اجرای سند تحول و چالش های آن

زهرا پروازی مقدم

شفاهی

7

۱۱۵۶

اصلاح گری در مدارس

یوسف افضلیان

- شفاهی

8

1113

گزارش یک تجربه - تعامل دانشگاه و یک منطقه آموزش و پرورش و چالش ها

شهین ایروانی

شفاهی

9

1124

بازخوانی تجربه اصلاحات در کشورهای در حال توسعه؛ چالش ها و راه های برون رفت

مرضیه عالی

شفاهی

10

1098

تعیین فلسفه ضمنی معلم در نظام آموزشی

زهرا باطنی

شفاهی

11

۱۰۲۰

نقد درون‌زای نظام آموزش رسمی؛ بازخوانی آرای هگل، مارکس و آدورنو

علی وحدتی

شفاهی

12

۱۰۴۴

نقدی بر نقش متخصصان فلسفه تعلیم‌وتربیت در اصلاحات آموزش ‌و پرورش ایران: فیلسوف تعلیم‌وتربیت یا روشنفکر؟

روح الله مظفری پور

شفاهی

13

۱۱۰۳

نقش روشنفکران تربیتی در اصلاحات آموزشی؛ نقد ایدئولوژی و شکستن حدود فرهنگی جامعه

بابک شمشیری

الهام زارع

شفاهی

14

۱۱۰۵

عاملیت معلم، ادراک از تغییر و اصلاحات آموزشی در عرصۀ خرد: معلم به‌مثابهٔ قلب اصلاحات آموزشی (تجربه‌نگاری بر مبنای مدل فولن)

فاطمه سادات بیطرفان

مرضیه دهقانی

شفاهی

15

۱۱۱۲

یادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه با مشارکت دانش‌آموزان در طراحی و تولید محتوای آموزشی

بهاره میرزاپور قزوینی

شفاهی

16

1129

تحلیل و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحول خواه در ایران: پژوهشی  مورد کاوانه

نرگس سجادیه

شفاهی

17

1066

تجربه­نگاری و روایت فرازی از اندیشه­ها و کنش­های اصلاح­گرایانه یک معلم معاصر کرمانی(عطا احمدی)

مراد یاری دهنوی

شفاهی

18

۱۰۲۴

آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزش‌شناسی دلوز و چالش‌های انسانی فراروی آن از دیدگاه مدرسان آموزش خانوادهٔ استان قزوین

بهرام مرادی

پوستر

19

۱۰۲۲

بررسی عناصر (عوامل و مؤلفه‌های فرآیندی نظام برنامه درسی) آموزش فنی‌وحرفه ای در رشد مهارت‌ها و شایستگی‌های انسانی و توسعهٔ آینده از دیدگاه خبرگان آموزشی

سرور سفیدگر

پوستر

20

۱۰۱۵

بررسی پدیدارشناسانه جایگاه معرفت‌شناسی در طرح تعالی مدرسه از دیدگاه مدیران

اکرم شوشتری

مریم غفارزاده

پروین خزامی

پوستر

21

۱۰۳۱

عنوان: مشق شب، آری یا خیر؟ (بررسی نقادانه مبانی فلسفی مشق شب)

الهام فخرایی

پوستر

22

۱۰۳۵

آسیب شناسی انتقادی تأمین مالی در نظام آموزشی

احمد کیخا

پوستر

23

۱۰۴۸

بازخوانی مسائل آموزش‌وپرورش در ایران با تکیه بر داده‌های حاصل از متون بومی مبتنی بر دیالکتیک انتقادی سلبی و ایجابی

بتول شاهی

پوستر

24

۱۰۵۴

آسیب‌شناسی شیوه‌های تأمین نیروی انسانی در نظام آموزشی ایران

مهدی سعیدی

پوستر

25

۱۰۷۹

تبیین چالش‌های موجود در برنامه درسی مجازی با رویکردی بر بهبود کیفیت و اثربخشی آن در مؤسسات آموزشی

فهیمه کشاورزی

مجید بدخشان

پوستر

26

۱۰۸۴

واکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی: چالش پیش روی آموزش‌وپرورش

مرضیه دهقانی

علی زارعی

پوستر

27

۱۱۵۴

ارزیابی میزان تأثیر برنامه‌های خودمراقبتی آموزش‌وپرورش در کاهش آسیب‌های اجتماعی

 

علی محمد رضایی

محدثه صفاریه

پوستر

28

۱۱۸۱

بررسی زیرساخت‌های لازم در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان

سکینه جعفری

پوستر

29

۱۱۸۳

کاربرد رویکردهای نوین آموزش و بهسازی معلمان به منظور گامی در اصلاح ساختار آموزشی

مریم نادری

پوستر

30

۱۱۹۵

بررسی چالش‌های روانشناختی زمینه های اصلاحات آموزشی از دیدگاه نومعلمان در استان کرمان

 

حسن زرگر

پوستر

31

۱۰۱۴

اصول کنش اقتباسی مؤثر در اصلاح نظام آموزش‌وپرورش معاصر ایران با نظر به تلاش‌های توران میرهادی

علی وحدتی

پوستر

32

۱۰۸۰

نقدی بر نقش نخبگان ایرانی در اصلاح نظام آموزشی ایران (مطالعهٔ‌ موردی دوره قاجار)

محمد منصوری مقدم

طیبه ادریسی

پوستر

33

1133

تبیین و نقد تلاش‌های اصلاحگرانه در عرصهٔ آموزش‌وپرورش رسمی و غیررسمی ایران

فیروزه دری

پوستر

34

۱۱۶۷

خاطره آموزشی یک ماه فعالیت در منطقه شعیبیه اهواز

میلاد اردهالی

پوستر

35

۱۱۶۹

تأثیر به کارگیری مهارت‌های انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه مدیران دبیرستان‌های متوسطه شهر تهران)

سیامک اسلامی، سیده عاطفه خلیل زاده

پوستر

36

۱۱۷۲

تبیین چالش‌های تدریس درمقطع ابتدایی ما بین یاددهندگان و یادگیرندگان

زهرا قنبر پور

پوستر

37

۱۱۸۷

بازخوانی میراث تربیتی سید محمود طالقانی به عنوان مربی رهایی بخش و درس‌های آن برای اصلاحات آموزش‌وپرورش

صادق کشاورزیان

پوستر

38

۱۱۹۲

روش‌های تعلیم‌وتربیت اخلاقی از منظر فیلسوفان غزالی و کمنیوس (اصول و روش‌ها)

افتخار قنبری بوئینی

فرزانه واعظی

پوستر

39

۱۰۵۶

تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی (ره) در ایران

 

حمزه محمدآبادی

مرداد یاری دهنوی

- پوستر

40

۱۰۹۳

بررسی مقایسه‌ای اسناد آموزش‌وپرورش در باب انسان فرهیخته

علی صحبت لو

- پوستر

41

۱۱۳۱

اصلاحات در طراحی فناوری آموزشی با تأکید بر عقلانی‌سازی دموکراتیک از دیدگاه فینبرگ

حمید احمدی هدایت-نجمه احمدآبادی آرانی

- پوستر

42

۱۱۳۷

پست- پست مدرنیسم:نگاهی نو به طرح مسائل آموزشی

محسن فرمهینی فراهانی

- پوستر

43

۱۱۴۵

فراتحلیلی بر پژوهش‌های جایگاه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به مثابهٔ نقشهٔ راه اصلاحات آموزشی و دیدگاه نظام دانشگاهی به سند تحول بنیادین

محمود میرزاده کوهشاهی

- پوستر

44

۱۱۵۵

بررسی مقایسه‌ای حدود اصلاحات در فلسفهٔ تربیت جمهوری اسلامی و مکتب اگزیستانسیالیسم

ححت صفار حیدری

روجا حیدرنژاد

- پوستر

45

۱۱۵۸

قابلیت‌های نظریه انتقادی در اصلاح برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران

معصومه رمضانی فینی

پوستر

46

۱۱۵۹

تحلیل محتوای فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از دیدگاه میزان توجه به اصول برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد انتقادی

نرگس فینی/ کمال درانی

- پوستر

47

۱۱۶۶

تبیین مبانی فلسفی آموزش‌وپرورش و اصلاحات آموزشی از دوره مدرن‌سازی تا کنون

مولود نیلی

- پوستر

48

۱۱۸۰

بررسی چالش‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

سعدی سلطانی

- پوستر

49

۱۱۸۶

بررسی طرح‌های پیشنهادی برای تغییر نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی

رحیم روحبخش

- پوستر

50

1107

بررسی و نقد نسبت فرهنگ با آموزش و پرورش از منظر عاملیت فرد در اسنادبالادستی

حمیده فرحبخش

پوستر

51

۱۰۸۳

آیا اصلاحات تربیتی به معنای «بازاری‌سازی» است؟ (مطالعهٔ «ذهنیت حکومتی » نولیبرالیسم در تعلیم‌وتربیت)

حمداله محمدی

پوستر

52

1189

بازاندیشی و بازپژوهی نقش دانش آموزان و صدا(ها)ی آنان در بهبود و اصلاح برنامه ها و فرآیندهای آموزشی و پرورشی

امین ایزدپناه

پوستر

53

1196

اصلاحات در آموزش وپرورش با اجرای سند تحول بنیادین و با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی

دکتر مژگان محمدی

دکتر علیرض فقیهی

محمود معصومی

پوستر

54

1012

تبیین چالش های اقتصادی در اصلاحات آموزش و پرورش بر اساس رویکرد زنجیره ارزش پورتر

سیده پروین صائمین

پریسا علیزاده

سعید ربوشه

پوستر

55

1038

تحلیل انتقادی اثرات جهانی شدن بر نظام های آموزشی

احمد کیخا

پوستر