• معرفی دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
  • آغاز فعالیت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
  • جلسات هفتگی هماهنگی های همایش دهم

 

‍‍ ‍‍ به نام خدا
فراخوان ارسال مقاله ویژه فرهنگیان

بررسی چالش‌‌ها و امکان‌های اصلاحات آموزشی در مدرسه و در نظام آموزشی ایران بی‌شک نیازمند مشارکت مؤثر همکاران فرهنگی است. بدینوسیله انجمن فلسفه تعلیم و تربیت و دانشگاه تهران از کلیه نیروهای شاغل در عرصه آموزش و پرورش عمومی مشتمل بر معلمان، مدیران، کادر اداری مدرسه، کارشناسان و مدیران حوزه‌های اجرایی و تصمیم گیری، برای شرکت در همایش و ارسال مقاله دعوت می‌کند.
محورهای سه‌گانه همایش عبارتند از:
🖊تبیین فلسفی–بنیادی اصلاحات آموزشی
🖊تبیین فلسفی چالش‌های اصلاحات آموزشی و پرورشی در ایران
🖊 تبیین و نقد تلاش‌های اصلاح‌گرانه در عرصه آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی ایران
📍ذیل محور سوم، زیر محورهای موضوعی زیر با توجه به حوزه فعالیت همکاران فرهنگی تعریف شده است:
📝الف- بررسی و ارزیابی طرح‌های مصوب در حال اجرا یا اجرا شده در مدارس: طرح مدام، طرح تعالی، طرح تدبیر، طرح کرامت و ... .
📝ب‌- چالش‌های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
🔸چالش‌های عملی اجرای سند در عرصه مدرسه
🔸 چالش‌های اجرای سند تحول در عرصه ادارات حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش
📝ج‌- چالش‌های مدرسه در مواجهه با حوزه‌های ستادی
🔹موانع اصلاح‌گری در مدرسه در تعامل با حوزه های اداری
🔹 موانع اصلاح‌گری در مدرسه در تعامل با نیروهای مدرسه، والدین و ...
🔹 چالش‌های سیاستگزاری در عملکرد مدرسه
🔹 چالش‌های تمرکزگرایی و امکان‌های تمرکز زدایی در مدرسه و در سطوح اداری
📝د‌- ظرفیت‌های موجود مدرسه و بخش‌های مختلف ساختار آموزش و پرورش برای اصلاحات آموزشی
📝هـ روایت‌گری تجربه‌های اصلاح‌گری در مدرسه: کامیابی‌ها و ناکامی‌ها

دبیرخانه همایش دهم
مهلت ارسال مقالات و روایت‌ها ویژه فرهنگیان: 30 دی ۱۳۹۸

 


اخبار بیشتر »

 

گالری تصاویر